Χάρτης του ξενοδοχείου

LAT: 40.612258 N
LON: 22.045000 E
ALT: 481m