Αποκριά στη Νάουσα

Στη Νάουσα, η αποκριά είναι το κορυφαίο κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι το μοναδικό δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες». Ένα έθιμο με βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα, που στο πέρασμα της μακραίωνης ιστορίας του ενσωμάτωσε στοιχεία της τοπικής παράδοσης και των ηρωικών αγώνων. Η τελετουργία του δρώμενου εντυπωσιάζει και γοητεύει τον θεατή. Η αυθόρμητη συυμμετοχή, η φιλόξενη διάθεση των Ναουσαίων και το γλέντι στους δρόμους δικαιώνουν τον τίτλο της πιό αυθεντικής Ελληνικής Αποκριάς στην Ελλάδα.